Listă de cumpărături: 0 produse/servicii
Servicii Diverse

Grup Scolar Economic Brede Aron

(SFANTU GHEORGHE)

        Şcoala noastră a fost înfiiţnată
în 1974 pe baza ordinului comun eliberat de Ministerul
Educaţiei şi învăţămăntului
împreună cu Ministerul Comerţului Interior,
cu sediul în str. Kriza János nr. 1. Înfiinţarea
acestei Şcoli în municipiul Sf.Gheorghe era un
eveniment deosebit, datorită faptului că era primul
liceu de asemenea profil cu predare, atăt în limba
română, cât şi în limba maghiară.
Timp de un an am fost subordonaţi Ministerulului Comerţului
Interior. Am debutat cu trei clase de a IX.-a, cu un efectiv
de 134 de elevi şi cu patru cadre didactice titulare.
În anul 1975, după o reorganizare a liceelor economice,
şcoala noastră a fost transferată în
subordinea Ministerului Educaţiei şi învăţămăntului.
La sfărşitul primului trimestru al anului şcolar
1976 /1977, în decembrie ne-am mutat în zona Gării.Într-o
singură clădire au funcţionat paralel şcoala
generală nr.6 şi Liceul Economic. În toamna
anului 1978, cele două unităţi şcolare
s-au unit sub denumirea de Liceul Economic şi au primit
statutul de centru şcolar cu 13 subunităţi.
Din anul 1986 clasele liceale au fost mutate în vechiul
imobil de pe str. Kriza János unde au fost înfiinţate
primele clase în anul 1974. În toamna anului 1991
şcoala noastră s-a mutat ultima oară, în
imobilul construit pe str.Crângului nr.30. Acest nou
sediu este o clădire cu două etaje având
şi o curte interioară mică. În incinta
clădirii sunt 24 săli de clase, încăperi
pentru birouri, cabinete, bibliotecă, etc. O sală
de curs a fost transformată în sală de sport,
deoarece nu avem nici acum o sală adecvată de
acest gen. În curtea şcolii există o bază
sportivă bine amenajată, compusă din: 2 terenuri
de mini-fotbal, teren de baschet, volei- asfaltate, un teren
pentru antrenamente cu gazon, o groapă cu nisip pentru
săritura în lungime, o pistă de alergat de
1000 m. Începând cu data de 15 octombrie 1991,
prin dispoziţia nr.131/1991 a IŞJ Covasna s-a
separat Liceul Economic şi de Drept Administrativ de
Şcoala Generală cu clasele I-VIII. Din anul Şcolar
1991/1992, prin ordinul ministrului învăţămăntului
şi ştiinţei nr. 6440 din iunie 1991, s-a
schimbat denumirea şcolii noastre în Grup Şcolar
Economic de Drept Administrativ şi de Servicii. Denumirea
actuală - Grup Şcolar Economic, Administrativ
Sf.Gheorghe- a fost aprobată prin O.M.E.C. nr. 3175/2001
şi Decizia nr.572/2001 a Inspectoratului Şcolar
Judeţean Covasna . Şcoala noastră, între
anii 1974-1990, a pregătit cadre cu studii medii în
următoarele meserii: vânzători, contabili,
lucrători financiari, ospătar, bucătari.
În ianuarie 1990 au fost reînfiinţate clasele
cu limba de predare maghiară. Din acest an şcolar
s-au introdus noi calificări: lucrător în
administraţia publică; secretari, administratori
şi am început pregătirea elevilor în
cadrul claselor postliceale de: contabili, conducători
de unităţi comerciale, agenţi bancari şi
lucrători în turism. În prezent instituţia
noastră funcţionează ca grup şcolar
, cu predare în limba română şi maghiară,
cu următoarele niveluri:

 • Liceu tehnologic cu clasele IX - XII (XIII ) - învăţămănt
  de zi şi seral

 • Şcoală de arte ûi meserii ( S.A.M.)
  - învăţămănt de zi

 • învăţămănt profesional -
  Anul de completare

 • Şcoală postliceală - (durata 2 ani)
  -învăţămăntde zi


Asigurăm următoarele calificări:

 • Nivel I : Lucrător în alimentaţie,
  Lucrător în hoteluri, lucrător în
  comerţ, lucrător în estetica şi
  igiena corpului omenescul

 • Nivel II : Bucătar, Ospătar, Lucrător
  hotelier, Comerciant-vânzător mărfuri
  alimentare, Comerciant-vânzător mărfuri
  nealimentare, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

 • Nivel III : Tehnician în activităţi
  economice, Tehnician în administraţie, Tehnician
  în achiziţii şi contractări, Tehnician
  în turism, Technician în gastronomie, Organizator
  banqueting, Tehnician în activităţi de
  comerţ, Coafor-stilist.


În ultimii ani numărul elevilor noştrii a
oscilat între cifrele 800 - 947, dupnumă cum se
poate observa şi din grafic: grafic de scolarizare
Absolvenţii noştri sunt de liceu în marea
lor majoritate şi continuă studiile la diferite
universităţi de ştiiţne economice,
iar ceilalţi sunt absorbiţi pe piaţa muncii
imediat după finalizarea studiilor. În vederea
dezvoltării instituţionale şi a îmbogăţirii
bazei materiale am elaborat numeroase proiecte de finanţare
câstigătoare. Suntem cuprinşi în programul
PHARE TVET 2004-2006, iar pe parcursul anilor din sursele
de finanţare extrabugetare am achiziţionat echipamente
pentru atelierul de frizerie coafură, laboratorul de
alimentaţie publică şi tehnica servirii.
Cadrele didactice sunt bine pregătite profesional,
majoritatea având gradul didactic I. Atât profesorii
de cultură generală cât şi cei de specialitate
sunt preocupaţi în permanenţă de creşterea
calităţii procesului instructiv - educativ,
participă la numeroase cursuri de perfecţionare,
iar cunoştinţele dobândite sunt valorificate
cu succes la ore. Instruirea practiă a elevilor din
şcoală se realizează pe două planuri
paralele: în parteneriat cu agenţii economici
şi în laboratoarele şi atelierele proprii.
Pregătirea practică în cadrul şcolii
se realizează cu echipamente adecvate în laboratorul
de alimentaţie publică şi tehnica servirii;
în laboratorul de studiul calităţii mărfurilor;
în atelierul de coafură-manichiură-pedichiură
cu scopul formării lucrătorilor în alimentaţie
publică, comerţ, şi estetica şi igiena
corpului omenesc. Pe parcursul anilor, şcoala noastră
a reuşit să formeze relaţii strânse
de colaborare cu agenţii economici din judeţ şi
mai ales din municipiul nostru. În acest domeniu un
rol important a avut contactul permanent, cu intreprinderile
comerciale şi economice în care au efectuat practică
elevii noştrii. Consiliul consultativ al părinţilor
funcţionează eficient, sprijinind activitatea
şcolii, atât cele educative cât şi cele
extracurriculare. Părinţii participă la momentele
festive din viaţa şcolii noastre, dar contribuie
şi cu muncă voluntară cu ocazia repunerii
în funcţiune a radioului şcolii, amenajarea
atelierului de frizerie-coafură. În vederea promovării
profesionalismului şi dezvoltării conduitei etice
şi profesionale şcoala are o colaborare largă
şi complexă cu Corpul Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)
filiala Covasna, cu Asociaţia Unităţilor
de Alimentaţie Publică din Sf. Gheorghe (SVESZ),
cu ASIMCOV, cu Asociaţia Economiştilor Maghiari
din România : de regulă elevii noştri participă
la conferinţele, mesele rotunde şi dezbaterile
organizate de aceste organizaţii, se familiarizează
cu problemele vieţii economice. Cadrele didactice,
dar şi elevii noştri au acces la biblioteca Universitcalitaăţii
Babeş Bolyai, Colegiul Universitar Sf. Gheorghe; iar
elevii din clasele terminale liceale sunt invitaţi
să participe la cursurile profesorilor universitari
din străinătate. Oferta Colegiului este prezentat
în cadrul orelor de dirigenţie de câtre un
cadru didactic cine predă la ambele instituţii.
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei
de Muncă ne furnizează informaţii privind
cererea pe piaţa de muncă în vederea elaborării
strategiei de dezvoltare şi a unei oferte a şcolii,
care răspunde necesităţilor; ne acordă
de consultanţă privind dezvoltarea carierei pentru
absolvenţi, inserţia absolvenţilor etc. Colaborarea
cu autorităţi locale ( Prefectura, Consiliu Local,
Primărie) se concretizează prin consultanţă
în vederea repartizării şi utilizării
fondului pentru funcţionarea optimă şi ţntreţinerea
şcolii, sprijinirea activităţilor educative,
sportive şi de parteneriat cu alte ţcoli, prin
acoperirea parţială a cheltuielilor privind masa,
cazarea oaspeţilor.

Despre Brede Aron
Berde Áron profesor universitar la Cluj, a fost membru al Academiei Ştiinţifice Maghiare. S-a născut la Sântionlunca, din judeţul nostru pe data de...
Domenii Activitate:
Contact
SFANTU GHEORGHE, Covasna (Romania)
Str. Crangului, nr. 30
Numar vizualizări infopagina: 976
Prezență web: http://www.lec.educv.ro
Ildiko gazdag Director 
0267 318 429

Ilona fehervari Director Adjunct 
0267 318 429

Program Firma
Luni 09:00-18:00
Marti 09:00-18:00
Miercuri 09:00-18:00
Joi 09:00-18:00
Vineri 09:00-18:00
Sambata închis
Duminica închis
Localizare pe harta Google
Facebook
Powered By E31
Toate drepturile rezervate. 2008-2015 © SC Kronstadt Business&Partners SRL!